bi'şeyler

Kahin Baba

1877 yılında Kentucky’de bir çiftlikte doğan Edgar Cayce, Nostradamus’tan sonra gelen en büyük kahin ve şifacı olarak tanınır. Hatta hayatı boyunca söylediği 14.000 kehanetin 12.000’inin gerçekleştiği söylenmektedir.

Edgar Cayce henüz çocuk yaşlarındayken ailesine, ölen akrabaları ile iletişime geçebildiğini söylemiştir. Normal olmayan bu duruma ailesinin ne tepki verdiği bilinmemekle birlikte, Cayce’in öngörülerinin sadece geleceğe dair değil geçmişi de kapsayıcı olduğu görünmektedir. 

Cayce bir gün aniden fenalaşarak komaya girmiş ve doktorlar onu uyandıracak çareyi bulamamışlardır. Derin uyku sırasında aniden uyanıp annesine ‘’ Enseme beyzbol topu vurdu, acil bir yakı hazırlayıp enseme sıkıca bastırmazsanız beyin zarı yırtılır ve ölürüm’’ demiş sonrasında yakının nasıl ve hangi otlarla yapılacağına dair detaylı bilgiler vererek ilk kehanetinde bulunmuştur. Uyandığında ise hiçbir şeyi hatırlamıyordu. Böylece öngörülerle dolu hayatına kendisini kurtararak başlamış oldu.

Cayce’in ilginçlikleri kendisi ile birlikte büyümeye devam etti. Okula başladığında kitaplara kafasını koyup uyuyor, uyandığında ise kitabı ezberlemiş oluyordu. Bu durum bir çok öğrencinin hayali olsa da ailesine ve arkadaşlarına Cayce’in normal biri olmadığını düşündürüyordu. 20 yaşına geldiğinde kağıt fabrikasında çalışırken gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetme noktasına geldi. Doktorların denediği türlü tedavilerden fayda göremeyen Cayce son çare olarak hipnoza başvurdu. Transa geçtikten sonra kendini tedavi edecek ilaçları ve yöntemleri söyledi. Reçetenin uygulanmasıyla birlikte Cayce eski gür sesine yeniden kavuştu. Hopkinsville ve Bowling Green’den bir grup doktor, Cayce’in bu yeteneğini zor hastalıkların teşhisi ve tedavisinde kullandılar. Cayce insanlara faydalı olabilmek için bu güçlerini kullandı. Maddi zorluklar içinde olmasına rağmen, tedavi ettiği hastalardan hiçbir zaman ücret talep etmedi.

Cayce diğer kahinlerin aksine yalnız gelecek ile ilgili varsayımlarda bulunmuyor, geçmişe dair bilgiler vererek de hastaları tedavi ediyordu ve uyandığında hiçbir şeyi hatırlamıyordu.

Hayatının son döneminde günde 8 defa transa geçerek insanlara yardımcı oluyordu. Bu durum maalesef kendi sağlığı için oldukça olumsuz bir durumdu. Tarih 1 Ocak 1945’i gösterdiğinde dört gün içinde gömüleceğini öngörmüş, acılarının biteceğini söylemiştir. Ve 3 ocak 1945’te hayata veda etmiştir.

Edgar Cayce’in kehanetlerinden bazıları:

  • Birinci Dünya Savaşı bittiğinde kendisinin trans halindeyken yaptığı açıklamalar toplanmış ve “Eğer Versay Konferansı başarılı olursa, dünya barış dolu bir bin yıl geçirecektir. Eğer başarısız olursa; dünya, aynı faktörlerin 1940 yılında insanlığı ikinci ve çok daha dehşetli bir savaşa sürüklediğini görecektir.” açıklamasında bulunmuştur.
  • Edgar Cayce, 1934 yılında Hitler’in Almanya’nın başına geçeceğini söylemiştir.
  • Edgar Cayce, Vietnam savaşının başlama tarihini söylemiştir ve savaş tam o tarihte başlamıştır.
  • Cayce, 1939’da yaptığı öngörüde, Roosevelt ve Kennedy’nin başkanlık görevleri sırasında öleceklerini de açıklamıştır.
  • 2. Dünya Savaşları’nı başlangıç ve bitiş tarihleriyle, 1929 yılındaki büyük ekonomik buhranı ve 1933’te dünyayı rahatlatan ekonomik büyümeyi bildiren Edgar Cayce’ın, günümüz için kehanetleri oldukça ilginç.
  • Cayce, kendi yaşadığı yıllarda bilinmeyen Plüton’un varlığını, sistemde bir 9. gezegen olduğunu söyleyerek öngörmüştür.
  •  Ayrıca, okyanusun dibinde büyük oranda altın olduğunu da ifade etmiştir ve bu altın damarları, 1970’lerde keşfedilmiştir.
  •  Ünlü kahin lazer ve kızılötesi görüşten de ilk olarak bahseden insandır.
  • 1930’da yaptığı kehanette Üçüncü Dünya Savaşı olmayacağını ancak dünyayı daha büyük bir tehlikenin beklediğini söylemiştir. Bu tehlikenin, o dönemde hiç de sözü edilmeyen ‘küresel ısınma’yla birlikte başlayacak doğal felaketlerle geleceğini açıkladı.

Başa dön tuşu