bi'şeyler

Ocak Dışısın!

Ahlak kavramını ortaya çıkaran şey  Sokrates ve Platon gibi filozofların insan hayatının amacını ve erdemli bir hayatın niteliğini düşünmeleri olmuştur. Ahlak ve etik kavramları Antik Yunanca “ethos” (karakter, adet olan hayat tarzı) sözcüğünden türemiştir.

Adet olan hayat tarzı çok güzel bir tanımdır çünkü ahlak bize belirli bir toplulukta neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söyler. Esasen ahlaklı olmak topluma uyumlu yaşamak anlamına da gelebilir.

Peki yaşadığınız toplumun ahlaklı olduğunu düşünmüyorsanız? Yandı gülüm keten helva. Özellikle din temelinde ahlaki değerlerin gözetildiği toplumlarda yaşıyorsanız, bu toplumun kurallarını yok saymak, aykırı bir yaşam sürmek çok zordur. Hemencecik toplumdan aforoz edilirsiniz. Çünkü dini toplumlarda ahlak kavramı esneklik payı olmayan bir kavramdır.

 

Gerçekten inanan ve savunduğu hayatı yerine getiren kişileri tenzih ederek, bu toplumlarda her şeyin en iyisini bilen dini bütün olduğunu iddia eden, sözde mukaddes bir sürü insan vardır. Ahlak kavramını idrak etme ve hayata geçirme şekilleri tamamen görecilidir. Bu kişiler kendi gibi olmayanları başkaldırıyla suçlarlar. Bu tiplemelerin bolca yaşadığı coğrafyalarda birazcık farklı olmak bile büyük bir isyandır. Örneğin Hristiyan toplumlarında Papa’nın günahkar olduğunu düşünmek başlıca bir toplumsal dışlanma sebebidir. Aynı bağlamda düşünüldüğünde İslami toplumlarda da bireyin kişisel hakları, toplum normları ile sınırlandırılmıştır. Konu sanatçı, entelektüel, eşcinsel bireylere geldiğinde topluca bir aforoz söz konusudur. Çünkü toplumun geneli bu grupların belirlenen normlara uygun hareket etmediğini düşünerek onları ahlaksızlıkla suçlarlar.

Elbette toplumun bir düzen içerisinde yönetimi için kurallar kaçınılmazdır. Ancak bu kuralların da şeffaf ve toplumun tüm fertlerin kapsıyor olması mühimdir. Belirli bir grubu gözeten diğer grupları ötekileştiren kurallar kargaşaya sebep olur. Toplumun bireylerine nefes alacakları alanlar bırakılmazsa ya bu kuralların içinde boğulurlar ya da hiçliğin ortasında kaybolurlar. Unutmamak gerekir ki düzenle baş edemeyen ya isyan ya intihar eder!

Başa dön tuşu